Uvoľnená aktualizácia PHP 5.5.28!

Uvoľnená aktualizácia PHP 5.5.28!

Php, Bug, Fixed, Php, With, Unserialize, Pointer, Vulnerability, Use, Free, After, Via, Openssl, Null, Stiahnut, Pre, Improved, Secure, Pseudo, Cryptographically, Bytes, Phar, Execution

Vývojový tím oznamuje uvoľnenie aktualizácie PHP 5.5.28. V týchto verziách opravili množstvo bezpečnostných chýb samotného jadra ale aj jednotlivých rozšírení. Všetkým užívateľom PHP sa odporúča aktualizovať na PHP 5.5.28.

PHP je široko používaný mnohoúčelový skriptovací jazyk, ktorý je obzvlášť vhodný pre vývoj webových aplikácií a môže byť vnorený do HTML. Ak ste nováčikom v PHP a chcete získať nejakú predstavu o tom, ako to funguje, skúste úvodný tutoriál.

Stiahnuť PHP Stiahnuť PHP pre Windows

Všetky opravené chyby a pridané vylepšenia v posledných PHP verziách:


PHP 5.5.28

 • Core:
  • Fixed bug #69793 (Remotely triggerable stack exhaustion via recursive method calls).
  • Fixed bug #69892 (Different arrays compare indentical due to integer key truncation).
  • Fixed bug #70002 (TS issues with temporary dir handling).
  • Fixed bug #70121 (unserialize() could lead to unexpected methods execution / NULL pointer deref).
 • OpenSSL:
  • Fixed bug #70014 (openssl_random_pseudo_bytes() is not cryptographically secure).
 • Phar:
  • Improved fix for bug #69441.
  • Fixed bug #70019 (Files extracted from archive may be placed outside of destination directory).
 • SOAP:
  • Fixed bug #70081 (SoapClient info leak / null pointer dereference via multiple type confusions).
 • SPL:
  • Fixed bug #70068 (Dangling pointer in the unserialization of ArrayObject items).
  • Fixed bug #70166 (Use After Free Vulnerability in unserialize() with SPLArrayObject).
  • Fixed bug #70168 (Use After Free Vulnerability in unserialize() with SplObjectStorage).
  • Fixed bug #70169 (Use After Free Vulnerability in unserialize() with SplDoublyLinkedList).


Zdroj: PHP

2015-08-07 08:15:06 20678 5779Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn
Web PHP developer Milan Jankovec

<Milan Jankovec> Full Stack Web Developer

Vytváram webové stránky a aplikácie na mieru. Čistý a validný HTML5 kód na každej platforme, moderné animované CSS3 štýly a neuveriteľné JavaScript kúzla. Bezpečný a rýchly PHP kód bez obmedzení s geniálnou architektúrou databáz.

Najčítanejšie články

What's New in MySQL 5.6 Release Candidate

The MySQL 5.6 Release Candidate is an aggregation of the previous MySQL 5.6 Development Milestone Releases (DMR) and provides a true functio... čítať viac

MySQL 5.6: Improvements in Thread Pool

MySQL Thread Pool has now been updated for the MySQL 5.6 version. Obviously, with the much higher concurrency of the MySQL Server in 5.6 its... čítať viac

DBA and Developer Guide to MySQL 5.6

MySQL is the most trusted and depended-on open source database platform in use today. As such, 9 out of the top 10 most popular and highly-t... čítať viac

MySQL Cluster 7.3 GA: Increasing Developer Flexibility and Simplicity

The MySQL team at Oracle are excited to announce the immediate availability of the MySQL Cluster 7.3 Development Milestone Release GA releas... čítať viac

MySQL Applier for Hadoop

To support the growing emphasis on real-time operations, MySQL is releasing a new MySQL Applier for Hadoop to enable the replication of even... čítať viac

MySQL Cluster Auto-Installer: Video Tutorial

Learn how easy it is to deploy a MySQL Cluster database that has been configured to best meet your applications needs within your environmen... čítať viac

MySQL Replication Utilities: Video Tutorial

Learn how to use MySQL 5.6 and the MySQL Utilities to setup, monitor and manage your MySQL replication topology. See how a single command ca... čítať viac

MySQL 5.6 Replication - Enabling the Next Generation of Web & Cloud Services

The new MySQL 5.6.5 Development Milestone Release (DMR) introduces a much anticipated feature - Global Transaction Identifiers (GTIDs) for M... čítať viac

Dnešný výber

S5 MP3 Gallery (Joomla)

Je dostupné nové rozšírenie pre redakčný systém Joomla pod názvom S5 MP3 Gallery (Joomla). The S5 HTML5 MP3 Player is a beautifully designed... čítať viac

Responsive Facebook LikeBox M (Joomla)

Je dostupné nové rozšírenie pre redakčný systém Joomla pod názvom Responsive Facebook LikeBox M (Joomla). Facebook Likebox Module Enables yo... čítať viac

Uvoľnená aktualizácia PHP 5.4.19 a PHP 5.5.3!

Vývojový tím oznamuje uvoľnenie aktualizácie PHP 5.4.19 a PHP 5.5.3. V týchto verziách opravili množstvo bezpečnostných chýb samotného jadra... čítať viac

Apache Curator 2.11.0 and 3.2.0 released

Hello,The Apache Curator team is pleased to announce the release of versions2.11.0 and 3.2.0. The Apache Curator Java li... čítať viac

Apache Mahout 0.12.2 Release

The Apache Mahout PMC is pleased to announce the release of Mahout 0.12.2which is a minor release following 0.12.1 in Ma... čítať viac

JUX YouTube Feed (Joomla)

Joomla extension JUX YouTube Feed (Joomla). JUX YouTube Feed gives you a solution in smartly organizing and nicely showing YouTube videos o... čítať viac

The Apache News Round-up: week ending 29 July 2016

this announcement is available online at https://s.apache.org/lm9DAs were wrapping up the month, lets review the Apache... čítať viac

J2Store stock in date (Joomla)

Joomla extension J2Store stock in date (Joomla). J2Store stock in date, Which is allow store owners to set a custom message for out of stock... čítať viac